Logopedski tretman u INC-u

Logopedska terapija provodi se s ciljem osnaživanja djetetovog komunikacijskog, jezičnog i govornog razvoja. U prostorima INC-a nalazi se logopedski kabinet opremljen najsuvremenijom opremom za procjenu, dijagnostiku i terapiju govorno-jezičnih i komunikacijskih poremećaja. Terapija koja se provodi u INC-u u potpunosti je individualizirana i prilagođena potrebama vašeg djeteta. Pomoću relevantnih dijagnostičkih testova provodi se cjelovita logopedska procjena i dijagnostika. U INC-u se naglašava nužnost timskog rada stručnjaka logopeda i edukacijskog rehabilitatora, a roditelj postaje aktivan sudionik terapijskog procesa.

Važnost ranog uključivanja u logopedsku terapiju

Logoped se ne bavi samo terapijom i dijagnostikom komunikacijskih i govorno-jezičnih poremećaja, već i prevencijom istih. Pravovremeno uočavanje i prepoznavanje odstupanja u komunikacijskom, jezičnom i govornom razvoju nužno je za uspješan terapijski proces kojim se osnažuje djetetov cjelokupan razvoj. Rano prepoznavanje teškoća djeteta omogućava nam osmišljavanje oblika poticanja usmjerenog ne samo djetetu, već njegovoj obitelji i široj okolini. Stoga se roditeljima savjetuje da se logopedu jave čim se pojavi sumnja na bilo kakvo kašnjenje u komunikacijskom, govornom ili jezičnom razvoju.

Važnost ranog uključivanja u logopedsku terapiju

Informacije

Informacije

Terapija senzorne integracije u INC-u

Kada mozak ima poteškoće u obradi informacija koje dolaze iz naših osjetila i ne zna kako primjereno odgovoriti na senzorne zahtjeve koje mu okolina postavlja, javlja se poremećaj senzorne integracije. Teškoće senzornog funkcioniranja mogu dovesti do niza poteškoća u ponašanju, socijalizaciji, emocionalnoj stabilnosti, koncentraciji, samostalnosti i učenju.

Teškoće senzorne integracije i procesiranja informacija moguće je ublažiti boravljenjem, igrom i radom u kabinetima za senzornu integraciju.

Unutar prostora INC-a nalazi se se jedan takav kabinet gdje je mališanima s poremećajem senzorne integracije omogućeno da pod vodstvom stručnjaka edukacijskog rehabilitatora, u dobro promišljenom i senzorički bogatom multisenzornom okruženju, ublaže teškoće nastale otežanim procesiranjem informacija iz okoline i ostvare svoj puni potencijal.

Terapija senzorne integracije

Opći uvjeti

 • Termini inicijalnog susreta prethodno se dogovaraju telefonom ili e-mailom
 • Termini i dinamika terapija dogovaraju se nakon inicijalnog razgovora i procjene
 • Inicijalni dolazak i terapije naplaćuju se prema važećem cjeniku, a plaćaju se pri dolasku ili unaprijed
 • U slučaju neredovitog plaćanja tvrtka INC d.o.o. zadržava pravo prisilne naplate potraživanja i isključivanje korisnika iz terapija
 • Rad s korisnikom je individualan i traje 45 minuta
 • Dolazak na zakazani termin obavezan je 10 minuta prije termina
 • Po završetku terapije daju se kratke informacije o protekloj terapiji, i ukoliko je potrebno, upute za rad kod kuće
 • Ukoliko postoji potreba za detaljnijim konzultacijama, potrebno je s terapeutom dogovoriti termin za konzultacije
 • U slučaju kašnjenja na zakazani termin, vrijeme terapije skraćuje se sukladno vremenu kašnjenja
 • Izostanak s dogovorenog termina moguć je samo i isključivo u slučaju opravdanog razloga te u tom slučaju terapijski sat neće biti naplaćen
 • Opravdanim razlozima smatraju se bolest, putovanje te neodgodive obiteljske obaveze
 • Neopravdani izostanci i izostanci koji nisu najavljeni naplaćuju se punom cijenom terapijskog sata
 • U slučaju otkazivanja termina u kontinuitetu (više od 2 puta uzastopno), a da nas o tome niste obavijestili, zadržavamo pravo uskraćivanja budućih termina. Nemogućnost provođenja kontinuirane terapije rezultira neuspjehom i upućuje na moguće nerazumijevanje korisnikovih teškoća i nepoštivanje terapeuta
 • Roditelj, skrbnik ili korisnik je dužan o izostanku obavijestiti terapeuta minimalno 24 sata prije termina terapije
 • Ishodi terapija drže se u povjerljivosti između terapeuta i korisnika, odnosno roditelja ili skrbnika.
 • Roditelji ili skrbnici su obvezni aktivno sudjelovati u terapijskom procesu te postupati po preporukama i uputama terapeuta
 • Ukupno trajanje terapija ovisi o prirodi i stupnju teškoće, prisustvu dodatnih teškoća, količini rada kod kuće, kontinuitetu terapija, dobi i brojnim drugim čimbenicima te ga nije moguće unaprijed odrediti
 • U slučaju izostanka napretka unatoč svim osiguranim uvjetima za napredak, terapeut zadržava pravo uputiti korisnika na dodatnu stručnu obradu ili uputiti korisnika na drugi oblik terapije koji smatra povoljnim za razvoj korisnika

Terapija senzorne integracije u INC-u

Kada mozak ima poteškoće u obradi informacija koje dolaze iz naših osjetila i ne zna kako primjereno odgovoriti na senzorne zahtjeve koje mu okolina postavlja, javlja se poremećaj senzorne integracije. Teškoće senzornog funkcioniranja mogu dovesti do niza poteškoća u ponašanju, socijalizaciji, emocionalnoj stabilnosti, koncentraciji, samostalnosti i učenju.

Teškoće senzorne integracije i procesiranja informacija moguće je ublažiti boravljenjem, igrom i radom u kabinetima za senzornu integraciju.

Unutar prostora INC-a nalazi se se jedan takav kabinet gdje je mališanima s poremećajem senzorne integracije omogućeno da pod vodstvom stručnjaka edukacijskog rehabilitatora, u dobro promišljenom i senzorički bogatom multisenzornom okruženju, ublaže teškoće nastale otežanim procesiranjem informacija iz okoline i ostvare svoj puni potencijal.

Terapija senzorne integracije

Informacije