Usluge

U nastavku možete pročitati više o našim uslugama (kliknite na naslove u nastavku za više detalja):

Prilikom izbora željenih elemenata za senzornu sobu potrebno je dobro razmotriti 3P: potrebe korisnika, potrebe djelatnika, prostorna ograničenja. Ovu tematiku detaljno obrađujemo u članku Tri ključna faktora za opremanje senzorne sobe

Nudimo besplatnu izradu idejnog rješenja senzorne sobe koje obuhvaća izbor elemenata te planski raspored s uporabnim zonama svih elemenata u prostoru. Više informacija na Koraci za uspješno opremanje kabineta senzorne integracije ili Snoezelen sobe

Objekt je u fazi izgradnje ili adaptacije?

Nudimo usku suradnju s postojećim izvođačima radova te pripremu dokumentacije poput električnih planova, specifikacija elemenata i ostalih zahtjeva.

Izrada po mjeri omogućuje prilagodbu elemenata zahtjevima korisnika ili prostornim ograničenjima.

Adaptacija električnih instalacija, završni građevinski radovi ili izgradnja pregradnih zidova.

Sve je na nama. Funkcioniramo po principu “ključ u ruke”. Svi elementi moraju biti instalirani, konfigurirani i dovedeni u optimalno uporabno stanje, a na Vama je samo da počnete raditi u prostoru.

Primjer instalacije na COOR Podravsko sunce bogatiji je za Snoezelen kabinet

Sve je postavljeno i senzorna soba spremna je za uporabu. Po završetku intalacije naš tim osigurava inicijalnu edukaciju o senzornim elementima, edukaciju o pravilnom rukovanju, održavanju i primjeni instaliranih senzornih elemenata uz generalne smjernice za terapijski rad s opremom.

Pored standardnog jamstva za proizvode, pobrinuli smo se da uvijek na raspolaganju imate kontakt tehničara dostuponog za sva pitanja. Na raspolaganju Vam stojimo i za sve ostale savjete i informacije u budućoj upotrebi senzorne sobe.

Objedinili smo industriju i struku pod istim krovom. U našim novouređenim prostorima nalaze se dva potpuno opremljena kabineta: kabinet za senzornu integraciju i logopedski kabinet. Saznajte više na: INC Terapije

Kontaktirajte nas za dodatne informacije i narudžbu!

KONTAKTIRAJTE NAS