Vizualni raspored koji je popraćen auditivnim sadržajem te može imati do 6 sličica ili riječi, a duljina snimke za svaku sličicu iznosi do 10 sekundi.