Vrhunski doprinos struci

Protekli vikend održana je treća međunarodna konferencija pod nazivom ”Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” u Sarajevu, a mi smo ponosni što možemo reći da smo prisustvovali, održali predavanje, komunicirali sa stručnjacima iz struke i industrije te se vratili s puno novih saznanja i prijateljstava.

Konferencija je održana u periodu od 18.9. do 20.9.2020.godine u Sarajevu, u organizaciji Udruženja defektologa, edukacijskih-rehabilitatora ”STOL” i Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu.

Na konferenciji je prezentirano preko 50 stručnih i istraživačkih radova te slučaja i primjera iz prakse, a neke od tema predavanja i rasprava bile su logopedija, senzorna integracija, intelektualne teškoće, poteškoće u razvoju, inkluzija, rehabilitacija, socijalne vještine, medicina, psihologija, pedagogija i mnoge druge. Konferencija je okupila zavidan broj stručnjaka defektologa, psihologa, učitelja i odgajatelja, pedagoga, socijalnih radnika sveučilišnih profesora i najvažnije –  roditelja djece s teškoćama u razvoju.

U nastavku bacite pogled na didaktiku i senzornu opremu prezentiranu na konferenciji:

A što kažu organizatori?

“Nakon višemjesečnih priprema i ograničenja u organizaciji skupa zbog pandemije korona virusa, konferencija je održana kombinovano odnosno uz učešće u konferencijskoj sali i učešće preko online platforme. Bio je ovo veliki izazov koji je uspješno prevaziđen i koji je na kraju dao pozitivne rezultate jer je mnogo veći broj učesnika imao priliku pratiti konferenciju nego što bi to bilo samo uz direktno učešće. Učesnici su pratili konferenciju iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Njemačke i Mađarske.”

“Razmjena iskustva i primjeri koje donose ovi događaji u kombinaciji sa predavanjima profesionalaca koji se bave istraživanjima, ozbiljan su poticaj i pomoć za daljnje stručno napredovanje. Bosna i Hercegovina ima kvalitetan potencijal u stručnom kapacitetu u oblasti specijalne edukacije ali i cijelog obrazovanja. Potrebno je i da svi odgovorni nivoi vlasti prepoznaju trud koji profesionalci svakodnevno ulažu kako u opšti napredak djece tako i vlastite stručne kapacitete.”

“Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora ”STOL” će i dalje svojim programskim aktivnostima biti ozbiljan partner svima onima kojima je jedini cilj unapređenje sistema podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.”

Podijeli na društvenim mrežama!

Kontaktirajte nas za dodatne informacije i narudžbu!

KONTAKTIRAJTE NAS