Rastavi na slogove!

Slogovi su najmanje izgovorne jedinice koje se sastoje od jednog samoglasnika te jednog ili više suglasnika.

Za pravilno rastavljanje riječi na slogove potrebno je imati na umu određena pravila:

  1. U skupinu samoglasnika (a, e, i, o, u) ulazi i “slogotvorno r”
  2. Jednosložne riječi uvijek zadržavaju svoj puni oblik (puž, stol, dom, pas, lik, mrak)
  3. Ako riječ u sebi sadrži glasovni skupinu IJE, skupina se ne rastavlja na slogove (cvijet, snijeg, riječ, lijek,)
  4. Slova dž, lj, nj se ne rastavljaju već uvijek ostaju unutar istog sloga (u-či-te-lji-ca, za-lju-bi-ti, bi-lje-žni-ca)

Avanturu otkrivanja slogova Vaši klinci mogu započeti s našim radim listićem gdje im je zadatak spojiti početne slogove riječi s pripadajućom sličicom! :)

Podijeli na društvenim mrežama!

Rezervirajte termin u logopedskom kabinetu

KONTAKTIRAJTE NAS